Keskustelun vetäjät

Katri Kallio

Katri Kallio työskentelee VTT:n strategiasta ja business intelligencesta vastaavana johtajana. Hän on vastuussa VTT:n strategiasta ja visiosta yhdessä 20 asiantuntijasta koostuvan tiiminsä kanssa. Kallio on organisaatiomuutosten ja innovaatioiden asiantuntija. Hän teki väitöskirjansa palveluinnovaatioista ja on luonut laajalti yhteyksiä alan johtaviin organisaatioihin ja akateemikkoihin, muun muassa IBM Almaden -tutkimuskeskuksen kanssa. Kalliolla on aina uusia ideoita ja hän on sitoutunut vahvasti etsimään vaihtoehtoisia näkökulmia. Edelläkävijänä hän uskoo, että olemme nähneet vain murto-osan tekniikan ja tutkimuksen tarjoamista mahdollisuuksista.


Lauri Reuter

Lauri Reuter toimii disruptiivisten teknologioiden erikoisasiantuntijana VTT:llä. Hän on keskittynyt laajoihin maailmaa muuttaviin visioihin. Reuter on perehtynyt huipputeknologioihin, joilla voidaan ratkaista globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja nälänhätää. VTT:llä hän selvittää, mitkä teknologiat voivat todella muuttaa maailmaa ja rakentaa uutta, rohkeisiin ratkaisuihin keskittyvää tutkimusohjelmaa. Reuter on myös arvostettu tiedeviestijä, jonka tutkimus biotekniikan käytöstä elintarviketeollisuudessa on saanut paljon huomiota sekä Suomessa että kansainvälisissä tiedotusvälineissä.